Skip to main content

Økologiske Vaskebolde Ecoball

Sæt et økologisk fingeraftryk på dit hjem.

Nok så mange klimatopmøder rundt omkring i verden har ikke ført til et nævneværdigt resultat. Det er som menneskeheden er ramt af en eneste stor fortrængning omkring noget, der nærmest er uomgængeligt. Men menneskeheden er vel ikke som lemminger i Sverige og Norge, der hvert år vandrer øst på for at krydse vandløb, fossende elve, fjeldslugter og måske i sidste instans den Botniske bugt, hvor man ufortrødent svømmer videre østpå ud i druknedøden. Klimatopmøder og endeløse diskussioner gør det med andre ord ikke – jamen så er der kun os selv tilbage til en start. Vi kan gøre noget ved det her og nu i vort eget hjem og på vores arbejdspladser. Det er ikke spor for tidligt. FNs klimapanels seneste dystre profetier er indeholdt i en klimarapport, der nu slår fast, at den globale opvarmning med 95 procent sikkerhed er menneskeskabt, og at verdenshavene stiger med mellem 26 og 82 centimeter frem mod år 2100. Kun en Bjørn Lomborg, der udgiver sig for at være statistiker, kunne finde på at modsige dette.

Ønsker vi ikke alle, at nedbringe CO2 udslippet og nedbringer mængden af giftige kemikalier. Vort hjem bør være et sikkert, rent sted, hvor vi kan blomstre fremfor at gå til i bakterier og medvirke til klodens hastige forfald. Naturen er ikke en skraldespand, og det er vore hjem heller ikke! At være økologisk bevidst handler ikke om at gå tilbage til tiden med brønden midt i landsbyen eller til tiden, hvor hippiekulturen blomstrede uden rindende vand og el. Respekt for miljøet kan sagtens blive til en vane. Klimavenlige løsninger i din husstand er en lille begyndelse, som er meget bedre end ingenting. Du kan være med til at træffe valg, der er bedre for dig og alle andre, verden over.

Ingen produkter blev fundet som matcher dit valg.